Wyniki zapytania 2/2018

with Brak komentarzy

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/2018

Spełniając obowiązek upublicznienia wyników zapytania ofertowego informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert została wyłoniona najatrakcyjniejsza oferta:

z dnia 27.04.2018 r. od firmy Limba Z. Lew M. Lew s.c., ul. Józefa Piłsudskiego 64, 37-100 Łańcut 

 

Zarząd PS Dla Ciebie sp. z o.o.