Zapytanie ofertowe 1/2018

with Brak komentarzy

Kierując się zasadą konkurencyjności, zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie niżej zamieszczonego zapytania ofertowego.

Z dnia 27.03.2018r (Łańcut)Zapytanie nr 1/2018

Treść niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i  art. 71 Kodeksu cywilnego.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Treść zapytania