Zapytanie ofertowe nr 2/2018

with Brak komentarzy

Kierując się zasadą konkurencyjności, zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie niżej opisanego zamówienia.

Treść niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i  art. 71 Kodeksu cywilnego.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie do pobrania